Term Dates

SEPTEMBER-DECEMBER

 

WEDNESDAY 

SEPT 8TH 15TH 22ND 29TH OCT 6TH 13TH 20TH NOVEMBER 10TH 17TH 24TH DEC 1ST 8TH 15TH 

SATURDAY

SEPT 11TH 18TH 25TH OCT 2ND 9TH

16TH 23RD NOV13TH 20TH 27TH DEC 4TH 11TH 

MONDAY

SEPT 13TH 20TH 27TH OCT 4TH 11TH 18TH NOVEMBER 8TH 15TH 22ND 29TH DEC 6TH 13TH

Proposed Term dates from September 2021

MONDAY CLASSES

SEPT 13th, 20th, 27th,  OCT 4th, 11th, 18th, NOV 8th, 15th, 22nd, 29th,
DEC 6th, 13th.

 

WEDNESDAY CLASSES
SEPT 8th 15th, 22nd, 29th, OCT 6th, 13th, 20th, NOVEMBER 10th,
17th, 24th, DEC 1st, 8th, 15th.

 

SATURDAY CLASSES
SEPT 11th, 18th, 25th,  OCT 2nd, 9th, 16th, 23rd, NOV 13th, 20th,27th DEC 4th, 11th, 18th.